GEO says to Nawaz Sharif “Rakam bharao Nawaz Sharif ,Hum Tumhare Saath Hain” :- Imran Khan

GEO says to Nawaz Sharif “Rakam bharao Nawaz Sharif ,Hum Tumhare Saath Hain” :- Imran Khan


شیئر کریں