ہوم / Pakistan Videos / Pakistani Talk Shows / Tahir Ul Qadri Speech At Youm-e-Shuhada Model Town – 10th August 2014


August 10, 2014

Tahir Ul Qadri Speech At Youm-e-Shuhada Model Town – 10th August 2014

Tahir Ul Qadri Speech At Youm-e-Shuhada Model Town