khor sheed shah nay qomi parcham ko tarunga kahdiya

khor sheed shah nay qomi parcham ko tarunga kahdiya