ہوم / تمام ویڈیوز / سیاسی ویڈیوز / Sunni Ulema Appreciating Syed M Ali Shah on Raising Voice For Mumtaz Qadri on ARY Channel


March 10, 2015

Sunni Ulema Appreciating Syed M Ali Shah on Raising Voice For Mumtaz Qadri on ARY Channel

Sunni Ulema Appreciating Syed M Ali Shah on Raising Voice For Mumtaz Qadri on ARY Channel