Judges of LHC advise to Nawaz Sharif: “Bani Gala Ja Kar Imran Khan Ke Paon Pakad Lain”

Judges of LHC advise to Nawaz Sharif: “Bani Gala Ja Kar Imran Khan Ke Paon Pakad Lain”