Rana Sana Ullah called Sheikh Rasheed Ku’tta (Dog)

Rana Sana Ullah called Sheikh Rasheed Ku’tta (Dog)