Shahbaz Sharif “Gangaa nahaya hua ‘Pavitra’ hai” ke iskay khilaf FIR nahi draj ho sakti – Altaf Hussain.

Shahbaz Sharif “Gangaa nahaya hua ‘Pavitra’ hai” ke iskay khilaf FIR nahi draj ho sakti – Altaf Hussain.