Tahir Qadri wants bloodshed , CM Punjab Shabhaz Sharif will not resign :- Rana Sanaullah

Tahir Qadri wants bloodshed , CM Punjab Shabhaz Sharif will not resign :- Rana Sanaullah