Imran Khan apna wakt majlees me zaaya karte hain ,PTI party tanzeem ke lihaz se bad tareen party hai :- Haroon Rasheed

Imran Khan apna wakt majlees me zaaya karte hain ,PTI party tanzeem ke lihaz se bad tareen party hai :- Haroon Rasheed