“Logon Ne Bandar Ko Bhaga Dia” – Murad Saeed blasts Talal Chaudary

“Logon Ne Bandar Ko Bhaga Dia” – Murad Saeed blasts Talal Chaudary