Bilawal ne “Nauzubillah” Altaf Hussain ko dhamki di – MQM – Altaf Hussain “Nauzubillah” Allah ke Muqarrab banday hain kia?

Bilawal ne “Nauzubillah” Altaf Hussain ko dhamki di – MQM – Altaf Hussain “Nauzubillah” Allah ke Muqarrab banday hain kia?