VIPs ke Security Guards logon se is tarah behave karte hain jaise sarak inke baap ki ho

VIPs ke Security Guards logon se is tarah behave karte hain jaise sarak inke baap ki ho