Agar PTI NGO ki be parda khwateen se protest karwaegi to hum bhi ba parda khwateen se protest karwaenge :- JUI F Molana Ghafur Haideri

Agar PTI NGO ki be parda khwateen se protest karwaegi to hum bhi ba parda khwateen se protest karwaenge :- JUI F Molana Ghafur Haideri