PTI ‘tsunami’ to strike Nankana Sahib today , Capacity of 60,000 people in ground

PTI ‘tsunami’ to strike Nankana Sahib today , Capacity of 60,000 people in ground