“Qanoon To Sabhi Torte Hain, Jisse Hum Par Aitraz Hai Woh Adalat Jaaye” – Rana Sanaullah Ki Dhatai

“Qanoon To Sabhi Torte Hain, Jisse Hum Par Aitraz Hai Woh Adalat Jaaye” – Rana Sanaullah Ki Dhatai