Senate elections ki vja se Shabhaz Sharif un logo se mil rahe hain jinse Hamza Shabhaz milna pasand nahi karte thay :- Rauf Klasera

Senate elections ki vja se Shabhaz Sharif un logo se mil rahe hain jinse Hamza Shabhaz milna pasand nahi karte thay :- Rauf Klasera