Youm jummah tamam dinon par afzal kyun By Shaykh-ul-Islam Prof.Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri

Youm jummah tamam dinon par afzal kyun By Shaykh-ul-Islam Prof.Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri