May PTI Ki Kamiyabhi Dekhna Chahta Ho Aur Abhi Koi PTI Join Karna Ka Faisla Nahi Kya Javaid Hashmi

May PTI Ki Kamiyabhi Dekhna Chahta Ho Aur Abhi Koi PTI Join Karna Ka Faisla Nahi Kya Javaid Hashmi